شركت مهندسان مشاور پارس اسلوب
PARS OSLOUB CONSULATING ENGINEERS INC
ايميل لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
 
ليست پروژه هاي مهم مهندسان مشاور پارس اسلوب
سال انجام كار مساحت زير بنا ( متر مربع) شرح و محل رديف
1375 42،000 برج شايان - كامرانيه 1
1372-74-76 120،000 مجتمع اداري - تجاري وليعصر در 3 مرحله - تقاطع طالقاني و وليعصر 2
1376 6،500 مجتمع محموديه 2 - محموديه 3
1376 11،000 برج هرمزان - سعادت آباد 4
1377 10،000 برج زعفرانيه - زعفرانيه 5
1377 5،000 مجتمع مسكوني بصيري - فرشته ، خ امير تيموري 6
1378 20،000 مجتمع تجاري فردوس - چابهار 7
1378 2،500 مجتمع پرهيزگار، فرمانيه- پاسدارن 8
1379 7،000 مجتمع مسكوني جمشيديه ( نوروزي) - جمشيديه 9
1379 12،000 مجتمع مسكوني عشق آبادي - فرمانيه 10
1379 5،000 مجتمع مسكوني پل رومي - سيد فتحي 11
1380 14،000 مجتمع مسكوني محموديه 1 - محموديه 12
1380 6،000 مجتمع اداري يادآوران - آفريقا 13
1381 11،000 مجتمع مسكوني صحرا - الهيه 14
1381 6،000 مجتمع مسكوني گلپايگاني - مقدس اردبيلي 15
1381 6،000 مجتمع مسكوني طرح و كاوش ، قيطريه 16
1381 4،000 مجتمع مسكوني نور - شهرستان نور 17
در دست انجام 1،600 قطعه دوم توسعه شمالي خط يك مترو تهران 18
 
ليست پروژه هاي مهم بهسازي لرزه اي مهندسان مشاور پارس اسلوب
سال انجام كار مساحت زير بنا ( متر مربع) شرح و محل رديف
1375 42،000 برج شايان - كامرانيه 1
1372-74-76 120،000 مجتمع اداري - تجاري وليعصر در 3 مرحله - تقاطع طالقاني و وليعصر 2
1381 10،000 موزه زاهدان - سازمان ميراث فرهنگي 3
در دست انجام 12،000 طرح مقاوم سازي 12 مدرسه منطقه 2 تهران 4
در دست انجام 6،000 طرح مقاوم سازي ساختمان دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي اميركبير 5
در دست انجام 7،000 طرح مقاوم سازي ساختمان مركزي صنايع هوايي 6
 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian