ابوالقاسم صانعي نژاد
سمت :
رئيس هيئت مديره و مدير عامل
تحصيلات :
فوق ليسانس راه و ساختمان دانشگاه صنعتي امير كبير ( با احراز رتبه اول) ، 1345
فوق ليسانس مهندسي سازه ، عمران ، مهندسي آب و ژئو فيزيك ، دانشگاه شفيلد انگلستان
دكتراي سازه ، دانشگاه شفيلد انگلستان ، 1369
تجربيات كاري :
طرح سازه هتل كوروش شيراز در مهندسان مشاور ناسا - اينتر كو .
طرح سازه ساختمانهاي مجموعه دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران .
مديريت عامل شركت ساختماني ژاپه ، مديريت طرح و اجراي پروژه هاي متعدد طي سالهاي 1351 الي 1359 .
طرح سازه مجموعه مسكوني ايران سكنا واقع در تهران ، ونك ، ميدان شيراز به مساحت تقريبي 30000 متر مربع ، 1350 .
توسعه كارخانه قند خوي ( انبارهاي شكر ، سيلوهاي چغندر ، واحد بيسكويت سازي و واحد شكلات سازي ) تا 1355 .
طرح سازه و مديريت اجراي سازه ، برج آفتاب واقع در تهران ، ونك ، خيابان آفتاب به مساحت تقريبي 40،000 متر مربع ، 1345 .
در تهران به مساحت تقريبي 120000 متر مربع ، 1356 .Develoment Company Ltd طرح سازه برجهاي مسكوني .
طرح سازه و مديريت اجراي مجموعه مسكوني نيروگاه اصفهان به مساحت تقريبي 31000 متر مربع ، 1359 .
ساختمان كارخانه دروند مشهد ( خط توليد در بطري سازي ) ، 1362 .
انجام يك پرژه تحقيقاتي در دانشگاه شفيلد انگلستان كه طي آن شيوه جديدي براي طراحيInfilled Frames (قابهاي پر شده بوسيله ديوارهاي بتوني يا مصالح بنايي) ابداع و پيشنهاد گرديد ، 1362 
ساختمان كارخانه ايران كاكائو - زنجان 1366 .
طرح سازه تونل فاضلاب شهر تورنتو كانادا ، به طول تقريبي 6/5 كيلومتر ، 1369 .
 طرح سازه مخازن بتوني مسطتيل و مدور تاسيسات آب و فاضلاب شهرهاي Fergus & Brantford كانادا با روش كامپيوتري اجزاي محدود .
طرح سازه تونل فاضلاب شهر اتاوا كانادا با استفاده از روش كامپيوتري اجزا محدود غير خطي ، ( Non-liner , Finite Elements )  اين تونل در عمق 30 متري سطح زمين و به قطر 4 متر و تحت اثر فشار آب به ارتفاع تقريبي 25 متر و به طول تقريبي 3 كيلومتر با عبور از لايه هاي سست رس و لاي اجرا گرديده است ، 1371 .
طرح سازه مجموعه آپارتمانهاي شركت كانادايي  1371Elford
طراحي سازه فلزي برج مسكوني 27 طبقه شايان به روش Tube System واقع در تهران ، كامرانيه شمالي ، پلاك 92 به مساحت تقريبي 40000 متر مربع .
طراحي سازه مجموعه تجاري اداري وليعصر به ارتفاع 12 الي 24 طبقه واقع در تهران ، تقاطع خيابان وليعصر و خيابان طالقاني به مساحت تقريبي 120000 متر مربع .
طراحي سازه و نظارت فني برج فلزي هرمزان در 16 طبقه .
طراحي سازه و نظارت فني برج بتني به مساحت تقريبي 10000 متر مربع .
طراحي سازه هاي بتني سدهاي يامچي و آيدغموش آذربايجان .
طراحي سازه بتني مجتمع تجاري فردوس ( چابهار) به مساحت تقريبي 20000 متر مربع .
تهيه استاندارد طراحي سازه اي سازه هاي آبي بتني براي طرح استاندارد صنعت آب كشور ( وزارت نيرو) .
 طراحي سازه و نظارت فني برج محموديه در 22 طبقه به مساحت تقريبي 15000 متر مربع .
طراحي سازه بتني پروژه پير اميد كامران به مساحت 14000 متر مربع .
طراحي سازه بتني پروژه محموديه 1 به مساحت 14000 متر مربع .
عضويت در موسسات علمي و حرفه اي :
عضو انجمن مهندسان محاسب ايران - عضو ثابت هيئت مديره و مسئول كميته فني و تحقيقات .
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران .
داراي عنوان مهندس حرفه اي و عضو انجمن مهندسان حرفه اي انتاريو - كانادا.
Professional Engineers of Ontario , PEO
داراي عنوان مشاور فني رسمي از PEO كانادا .Consulting Engineers of , PEO
عضو انجمن مهندسان سيويل انگلستان . ICE
عضو انجمن بتون آمريكا.
ACI
عضو انجمن تونل كانادا . TAC
عضو شوراي گروه سازه جامعه مهندسان مشاور ايران .
عضو علي البدل شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران .
عضو كميته سازه طرح استاندارد صنعت آب كشور ( وزارت نيرو).
استفاده از تاليفات 4 در تهيه نرم افزار طراحي سازه هاي بتني  IDARC2D
تاليفات علمي ، فني بين المللي :
1- Non-Linear Analysis of Infilled Frames, APh.D. Thesis, University of Sheffield England, 1990
2- Structural Behaviour of Liquid Retaining Cicular Tanks, ACI Spring Convention USA,1991.
3- Economical Proportioning of Tunnel Lininging in Soft Ground, National Research Couoncil of Canada, NRCC,1992.
4- Inelastic Design of Infilled Frames, Journal of structur Engineering, American Society of Civil Engineers(ASCE), April 1995.
5- عملكرد لرزه اي ساختمانها در زلزله 1382 شهرستان بم و كارآمدي استانداردهاي موجود ، فصل نامه جامعه مهندسان مشاور ايران - شماره 22 ، زمستان 1382