شركت مهندسان مشاور پارس اسلوب
PARS OSLOUB CONSULATING ENGINEERS INC
ايميل لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
 

آرمين قباديان

تحصيلات:
 كارشناس عمران دانشگاه آزاد تهران واحد مركز ، 1372
كارشناسي ارشد حمل و نقل ، دانشگاه صنعتي شريف ، 1375

تجربيات كاري :
1- مدير عامل شركت بنا شمس ، تبريز 1375-1376
2- طراحي سازه و نظارت فني در شركت نجاريان ، تبريز 1376-1377
3- طراحي سازه و نظارت در شركت تاژانديشان ، تهران 1378-1380
4-طراح سازه در شركت صاعدان صنعت ، تهران 1380-1381
5- طراح سازه و نظارت فني در مهندسان مشاور پارس اسلوب ، تهران 1381-1384

تجربيات و پروژه ها :
1- طرح مقاوم سازي دانشكده رياضي دانشگاه امير كبير ، 6500 متر مربع ، در مهندسان مشاور پارس اسلوب - در دست انجام
2- شركت در طرح مقاوم سازي 12 مدرسه منطقه 2 تهران ، 32000 متر مربع ، در مهندسان مشاور پارس اسلوب - در دست انجام
3- شركت در طرح مقاوم سازي ساختمان مركزي صنايع هوايي ، 7000 متر مربع ، در مهندسان مشاور پارس اسلوب - در دست انجام
4- طرح ساختمان مسكوني 8 طبقه ( ظفر) 14000 متر مربع
5- طرح ساختمان اداري تجاري سازمان بازنشستگي ( آبان - ورشو) 18000 متر مربع
6- طرح ساختمان تجاري مسكوني لولا آور 9 طبقه ، 5000 متر مربع
7- طرح ساختمان هاي مجتمع هاي مسكوني مهستان كرج - بلوكهاي 7 ، 8 ، 9 طبقه - 28000 متر مربع

 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian