ارتباط با ما لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
 
 
مهندسان مشاور پارس اسلوب در زمينه طراحي و ساخت پروژه هاي ساختماني و عمراني فعاليت مي كند از خدمات مهندسين مجرب و كار آزموده بهرمند مي باشد اين شركت داراي بخشهاي مهندسي و مديريت فني به شرح زير مي باشد :
مديريت پروژه از ابتدا تا انتها شامل ارزيابي اقتصادي ، برنامه ريزي بودجه و كنترل هزينه و مديريت اجرايي

خدمات فني پروژه از ابتدا تا انتها در بخشهاي زير :

- خدمات مديريت پروژه

- مهندسي سازه

- مهندسي سويل

مهندسان مشاور پارس اسلوب تا كنون طرح و نظارت تعداد زيادي پروژه هاي مهندسي را عهده دار بوده است . اكثر مهندسان و كارشناساني كه در حال حاضر با اين شركت همكاري مي نمايند سالها در صنايع و موسسات مهندسين مشاور خدمات فعال داشته و در سطوح مختلف مديريت ، طراحي و ساخت در داخل و خارج از كشور تجربه اندوخته اند .

 
 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian