شركت مهندسان مشاور پارس اسلوب
PARS OSLOUB CONSULATING ENGINEERS INC
ايميل لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
 

مهندسان مشاور پارس اسلوب كه در زمينه طراحي و ساخت پروژه هاي ساختماني و عمراني فعاليت مي كند از خدمات مهندسين مجرب و كار آزموده بهرمند مي باشد . هسته اوليه شركت از سال 1370 با هدف تامين نيازهاي فني و اجرايي صنايع مختلف كشورشكل گرفته است ، ولي از سال 1374 به نام مهندسان مشاور پارس اسلوب بصورت سازمان يافته تر مشغول بكار شده است . اين شركت توانسته است با ايجاد محيطي پويا و سازماندهي مناسب پذيراي گروهي از كارشناسان و متخصصان قابل و با تجربه در تامين خدمات فني پروژه هاي مهم در سطح كشور باشد

   
 

سوابق در سازمان برنامه و بودجه :

مهندسان مشاور پارس اسلوب در سازمان برنامه و بودجه با بالاترين رتبه در رشته سازه ( رتبه دو ) براي انجام خدمات مهندسي عمران و سازه ارزشيابي شده است .

زمينه فعاليت شركت مطابق اساسنامه :

موضوع فعاليت شركت عبارت است از انجام و عرضه خدمات مشاوره فني از قبيل خدمات و مطالعات در مراحل شناسايي ، توجيه فني و اقتصادي طرحها ، تهيه نقشه ، اسناد و مدارك و مشخصات اجرايي طرحها ، نظارت بر حسن اجراي خدمات . شركت مي تواند مستقلا و با همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر اقدام نمايد . روش همكاري و حدود مسئوليتهاي هريك بايد در قرارداد مشخص شود .

خلاصه خدماتي كه در بخشهاي مهندسي و مديريت فني شركت انجام ميگردد به شرح زير مي باشد .

مهندسي عمران و سازه :

بررسي نيازهاي اطلاعاتي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

بررسي نيازمنديهاي مربوط به طراحي ساختمانها ، اسكلتها ، تاسيسات مكانيكي و فونداسيون ماشين آلات و بررسي خطر زلزله

طراحي سازه هاي بتني و فلزي ساختمانهاي شهري و صنعتي و تاسيسات جانبي

شيد طرحهاي بهسازي لرزه اي ساختمانها ي حياتي موجود

آناليز و طراحي سازه هاي آبي

تهيه نرم افزارهاي كامپيوتري و استانداردها

بازرسي فني و نظارت در مراحل ساخت

نظارت بر اجرا :

نظارت عالي

نظارت كارگاهي

خدمات مديريتي در زمان اجرا

 
 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian