شركت مهندسان مشاور پارس اسلوب
PARS OSLOUB CONSULATING ENGINEERS INC
ارتباط با ما لينك ها درباره ما ارتباط با ما همكاران ما پروژه ها صفحه اصلي  
مهندسان مشاور پارس اسلوب در زمينه طراحي و ساخت پروژه هاي ساختماني و عمراني فعاليت مي كند از خدمات مهندسين مجرب و كار آزموده بهرمند مي باشد اين شركت داراي بخشهاي مهندسي و مديريت فني به شرح زير مي باشد :
مديريت پروژه از ابتدا تا انتها شامل ارزيابي اقتصادي ، برنامه ريزي بودجه و كنترل هزينه و مديريت اجرايي

خدمات فني پروژه از ابتدا تا انتها در بخشهاي زير :

- خدمات مديريت پروژه

- مهندسي سازه

- مهندسي سويل

مهندسان مشاور پارس اسلوب تا كنون طرح و نظارت تعداد زيادي پروژه هاي مهندسي را عهده دار بوده است . اكثر مهندسان و كارشناساني كه در حال حاضر با اين شركت همكاري مي نمايند سالها در صنايع و موسسات مهندسين مشاور خدمات فعال داشته و در سطوح مختلف مديريت ، طراحي و ساخت در داخل و خارج از كشور تجربه اندوخته اند .

 
 
Copyright ©2005 parsosloub.com All rights reserved. Design: Habibian